Apie „Lyra group“

1992 metais įkurta baldų gamybos įmonė, kurianti ir gaminanti šiuolaikiškus skandinaviško stiliaus minkštus baldus. Veiklą pradėjusių nuo keliasdešimties darbuotojų ir vietinės rinkos, šiandien „Lyra group“ dirba daugiau nei 400 darbuotojų, bendradarbiaujama su baldų prekybos tinklais Norvegijoje, Pracūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir kitose šalyse.

Šiandien „Lyra group“, skandinaviško stiliaus minkštų baldų gamintoja, branginanti savo darbuotojus ir jų gebėjimus, valdo prekės ženklus SOFTNORD ir SCANDIC.Mes gaminame:

 • Sofas
 • Fotelius
 • Miegamąsias sofas
 • Modulinius minkštus baldus

Lyra group“ – šiuolaikiška, nuolat atsinaujinanti kompanija, kurios galimybes įrodo nuolatinė plėtra, tarptautinis pripažinimas, gauti apdovanojimai ir sertifikatai.

Lyra group“ tikslas – pasaulinio lygio paslaugų kompanija, kuri pajunta klientų poreikius anksčiau, nei jie juos įvardija. Klientams siūlome pažangiausius sprendimus, aukščiausią kokybę ir palankiausias prekybos sąlygas.


 


Kas mes esame?


Bendrovės vadovo žodis

Mieli mūsų kompanijos svetainės lankytojai, noriu Jums pristatyti „Lyra group“ prekės ženklo pokyčius.

2012-aisiais įvykdytas prekės ženklo keitimas žymi reikšmingą kompanijos „Lyra group“ plėtrą. Gamybinius plotus išplėtėme nuo 14000 iki 35000 kv.m.

Sėkmingas kelių pastarųjų metų darbas lėmė, kad „Lyra group“, turinti dvidešimties metų veiklos patirtį, tapo tarptautine šiuolaikiškų skandinaviško stiliaus minkštų baldų gamybos kompanija.

Vienijančio, visą kompanijos veiklą pristatančio prekės ženklo „Lyra group“ strategija – pasitelkus skirtingų šalių rinkose įgytą patirtį ir didelę kompetenciją, klientams teikti pasaulinio lygio baldų gamintojo paslaugas.

Kartu su prekės ženklo pokyčiu pristatome ir „Lyra group“ strategiją nusakančią žinią klientams: „Sveiki atvykę – patys geriausi“. Tai sakydami tvirtiname, kad „Lyra group“ klientai yra patys geriausi – patikimi profesionalai. Kartu ši žinia reiškia, kad mūsų klientai turi galimybę visada būti bent vienu žingsniu priekyje kitų, būti rinkos lyderiais, nes prekės ženklas „Lyra group“ simbolizuoja kompetetingų minkštų baldų gamintojų ir pardavėjų komandą bei dabarties gebėjimus.

Dėl naujos strategijos mūsų klientai gali tikėtis paslaugų ir kainų pokyčių.Nauji produktai kuriami ar esami produktai tobulinami tik atsižvelgus į klientų poreikius. Vienas pirmųjų žingsnių – vystant prekės ženklus SOFTNORD ir SCANDINC klientams siūlomas platesnis produkcijos pasirinkimo spektras.

Visus savo veiksmus grindžiame aiškiu principu: Sveiki atvykę – Jūs, patys geriausi, todėl visuomet:

 • Jums pirmiems pateiksime naujausią savo produkciją ir paslaugas.
 • Užtikrinsime nepriekaištingą kokybę, kuri leis Jums tvirtai jaustis rinkoje.
 • pateiksime pasiūlymus, kurie atitiktų Jūsų poreikius.

nes Jūs – patys geriausi!Socialinė atsakomybė

Lyra group“ socialinės atsakomybės politika grindžiama bendra korporatyvinės atsakomybės politika,vykdoma tvirtai laikantis tarptautinių principų ir standartų, atsižvelgiant į vietos verslo rizikos iššūkius bei galimybes. „Lyra group“ įsitikinimu, korporatyvinė atsakomybė veiksminga tik integruota į kasdienį darbą, iššūkius ir kasdien tiksliai valdoma kaip ir kitos verslo veiklos.

Kompanijos „Lyra group“ tikslas – skaidri veikla ir pilnateisė narystė pilietinėje visuomenėje. „Lyra group“ laikosi tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų. Mūsų veikla skatina plėtrą, konkurencingumą ir prisideda prie atviresnės visuomenės.


Lyra group“ išskiria šiuos atsakomybės prioritetus, kurie yra glaudžiai susiję su verslo tikslais:
 • ilgalaikė ir nuosekli plėtra;
 • kompanijos ir jos klientų veiklos vientisumas;
 • lyderystė ir darbuotojų kompetencija;
 • skaidri veikla.

Visi šie prioritetai yra svarbiausi įgyvendinant kompanijos „Lyra group“ korporacinę ir socialinę atsakomybę.
Vizija. Misija. Vertybės

Lyra group“ vizija numato ambicingus tikslus, aiškiai suteikiančius pirmenybę lyderystei ir verslo plėtrai: esame tarptautinė kompanija, kurianti naujoves, patikima ir draugiška savo klientams ir produkcijos vartotojams bei siekianti tapti patikimiausias verslo partneriais  Baltijos šalių  baldų pramonėje.

Lyra group“ misija – suteikti klientams pasaulinio lygio paslaugų patirtį, užtikrinti klientams produkcijos kokybę ir geriausią kainą.
Kiekvienas kompanijos „Lyra group“ darbuotojas kasdienėje veikloje vadovaujasi vertybėmis:

 • Vertės kūrimas. Vertė kuriama esant versliems, sumaniems, kūrybingiems, didžiausią dėmesį skiriant klientų poreikiams.

 • Pagarba. Vertiname ir gerbiame darbuotojų patirtį, žinias, individualybę. Veikloje elgiamės profesionaliai ir sąžiningai, dirbame atsižvelgdami į klientų ir savo kompanijos interesus.

 • Siekių įgyvendinimas. Sprendimai priimami tam, kad nuolat galėtumėme atsinaujinti, tobulėtume.Vertiname kompetenciją ir darbuotojų lojalumą kompanijai, skatiname gyvą verslo atmosferą, prie kurios kūrimo kiekvienas gali aktyviai prisidėti.

 

Etikos ir elgesio kodeksas

Lyra group“ Etikos ir elgesio kodeksas – principai, kurių laikomės patys ir siekiame, kad jų laikytųsi mūsų verslo partneriai. Kodeksas yra privalomas kiekvienam darbuotojui.

Kodeksas apima šias sritis:

 • santykiai su klientais, verslo partneriais;
 • santykiai su darbuotojais;
 • santykiai su visuomene;
 • aplinkos apsaugą.

 

Santykiai su klientais, verslo partneriais

Su klientais, verslo partneriais siekiame išlaikyti nuoširdžius, skaidrius ryšius, pagrįstus abipuse nauda, konstruktyviu dialogu. Stengiamės būti patikimi partneriai, prisidėti prie klientų sėkmės.

Siūlome savo paslaugas ir produktus garbingai, nesinaudojame nesąžiningais ar apgaulingais būdais.

Siekiame būti patikimu tiekėjų ir rangovų partneriu, puoselėjame ilgalaikį bendradarbiavimą. Taip pat tikimės, kad ir mūsų tiekėjai ir rangovai laikysis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų.

Tiekėjus renkamės tik pagal vertingumo kriterijus ir paaiškiname, kad visi tiekėjai dėl mūsų užsakymų turi konkuruoti sąžiningai.


 
Santykiai su darbuotojais

Suprantame, kad verslo sėkmę lemia darbuotojai, todėl siekiame būti patrauklus darbdavys, įtraukiantis, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje.

Atsakinga elgsena su darbuotojais yra vienas iš svarbiausių socialiai atsakingo darbdavio įsipareigojimų.

Siekiame, kad darbas teiktų pasitenkinimą, padėtų atskleisti ir panaudoti galimybes, todėl geriausių kompetencijų pirmiausia ieškome tarp savo bendrovės darbuotojų.

Suteikiame galimybę mokytis, tapti savo srities profesionalais, ugdyti kompetencijas, kurios padėtų siekiant karjeros ateityje. Teikiame darbuotojams nemažai gerovės paslaugų – kelių rūšių draudimą, finansinę paramą šeimai, padedame suderinti darbo ir šeimos reikalus.

Gerų rezultatų „Lyra group“ pasiekia stiprindama dialogą su darbuotojais, laikydamasi lygių galimybių principų, puoselėdama šeimai palankias darbo sąlygas.
  

Santykiai su visuomene

Vartotojams siūlome skirtingus kainų lygius, kad mūsų produkcija būtų prieinama ir įperkama. Imamės iniciatyvų, skatinančių darnią vietos bendruomenių raidą, prisidedame prie sporto, kultūros, ekonominės, socialinės pažangos. Remiame bendruomenes, organizacijas, projektus ir renginius, kartu su bendruomenėmis sprendžiame vietinei visuomenei aktualius klausimus.
 

Aplinkos apsauga

Lyra group“ siekia mažinti poveikį aplinkai. Bendrovė poveikį aplinkai daro naudodama materialinius resursus ir energiją, transportą. Šis poveikis nėra didelis, nes bendrovė neplėtoja aplinkai kenksmingos gamybos.

Siekdama, kad ši įtaka būtų dar mažesnė, kompanija didelį dėmesį skiria modernioms ir efektyvioms technologijoms diegti, atliekoms perdirbti, transporto ūkiui atnaujinti, efektyviams energijos ištekliams naudoti, taupiai naudoti materialinius išteklius, efektyvioms kelionėms organizuoti.